XIV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku 13 – 15 czerwca 2018

Już za dni

Zarejestruj się »

Organizowany przez

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XIV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

W związku z reformą europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych, nadamy wyjątkowego znaczenia nowym regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach poświęcając temu problemowi jeden dzień obrad.

Poruszymy tematy

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych

Podstawowym założeniem Dyrektywy jest ujednolicenie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej definicji i środków ochronnych tajemnic przedsiębiorstw funkcjonujących na wspólnym rynku.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

Wdrażamy RODO – podpowiedzi, uwagi i praktyczne przykłady.

Debata Prezydencka na temat ochrony informacji i danych osobowych w odniesieniu do ustawy o jawności życia publicznego w urzędach administracji samorządowej

 

Wśród prelegentów

Atrakcje dla uczestników

Aby umilić Państwu pobyt na Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy kilka atrakcji.

Podczas uroczystej gali przyznamy tytuły „Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych” wraz z szablą oficerską, a także wręczymy „Pierścienie Patrioty” osobom, które pielęgnują i propagują wartości patriotyczne i postawy obywatelskie. „Pierścień” nie jest nagrodą, jest natomiast symbolem przynależności do elitarnej grupy ludzi, będących stale w gotowości służyć Ojczyźnie.

Chcemy także pokazać Państwu piękno Beskidu Żywieckiego, dlatego serdecznie zapraszamy na wycieczkę do Żywca wraz ze zwiedzaniem Muzeum Browaru Żywieckiego.

13 czerwca

Uroczysta Gala wręczenia „Pierścieni Patrioty”

Idea honorowania „Pierścieniem Patrioty” narodziła się w 2016r. z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN). „Pierścień” nie jest nagrodą, jest natomiast symbolem przynależności do elitarnej grupy ludzi, będących stale w gotowości służyć Ojczyźnie. Tym unikatowym sygnetem SWBN zapoczątkował nową formę wyróżnień osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do propagowania patriotyzmu, polskości i mają wpływ na bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.

Uhonorowanie tytułem „Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych” oraz wręczenie „Szabli Oficerskich”

Wyróżnienie dla osób oraz pionów ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, które w sposób szczególny działają na rzecz ochrony informacji niejawnych. Przyznawane są w dowód uznania i szacunku za propagowanie zasad ochrony informacji, danych osobowych i bezpieczeństwa narodowego.

Występ Żeńskiej Orkiestry Salonowej Polskiej Grupy Górniczej

Wieczorną Galę uświetni występ Żeńskiej Orkiestry Salonowej PGG pod batutą wyjątkowego dyrygenta, Grzegorza Mierzwinskiego.

14 czerwca

Wycieczka do Muzeum Browaru w Żywcu

Zwiedzanie jednego z największych i najnowocześniejszych browarów w Polsce, zlokalizowanego w dawnych piwnicach leżakowych browaru. Zwiedzający mają możliwość poznania historii i rozwoju browaru i marki Żywiec. Muzeum Browaru jest jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego wyróżnionym tytułem Gwiazdy Techniki. Od 2010 r. jest tzw. punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Zwiedzanie zakończy się degustacją piwa lub napoju owocowego.