Prelegenci / Goście

kmdr por. Marek Anzel

kmdr por. Marek Anzel

Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT.

gen. prof. Mieczysław Bieniek

gen. prof. Mieczysław Bieniek

b. Deputy of the NATO Rapid Reaction Corps.

null Elżbieta Bińczyk

Elżbieta Bińczyk

POIN, wykładowca akademicki z tematyki ochrony informacji.

mjr Andrzej Chłopecki

mjr Andrzej Chłopecki

Specjalista ochrony informacji niejawnych, zadań obronnych i obrony cywilnej

insp. Policji w st. spocz. Dariusz Deptała

insp. Policji w st. spocz. Dariusz Deptała

Ekspert ds. terroryzmu i spraw obronnych, b. radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 Jerzy Fedorowicz

Jerzy Fedorowicz

Senator, Przewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

Wiceminister w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Politechniki Śląskiej, od 2012 do 2020 dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej tej uczelni, w latach 2022–2023 przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

dr inż. Barbara Juszczyk

dr inż. Barbara Juszczyk

Dyrektor Instytutu, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych.

dr Maciej Kawecki

dr Maciej Kawecki

Prorektor w Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Prezes Zarządu Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.

null Konrad Komornicki

Konrad Komornicki

Z-ca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak

podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

null Wiesław Linowski

Wiesław Linowski

Ekspert z tematyki ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenia kancelarii tajnych i niejawnych.

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

gen. bryg. Paweł Pruszyński

gen. bryg. Paweł Pruszyński

b. Zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nauczyciel akademicki.

prof. dr hab. Krzysztof Pyrć

prof. dr hab. Krzysztof Pyrć

Kierownik Pracowni Wirusologii z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

płk dr inż. Krzysztof Radwan

płk dr inż. Krzysztof Radwan

Ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, nauczyciel akademicki, wykładowca i konsultant szkoleń wojskowych.

dr Tamara Rud

dr Tamara Rud

Polsko Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, Europejski Instytut Cyber Intelligence. Ekspert cyberbezpieczeństwa.

płk dr Jacek Rychlica

płk dr Jacek Rychlica

Ekspert cyberbezpieczeństwa.

płk Dariusz Siwek

płk Dariusz Siwek

Były Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach i Opolu.

kmdr Walerian Stefaniak

kmdr Walerian Stefaniak

Ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego i przetwarzania informacji niejawnych.

dr Piotr Swoboda

dr Piotr Swoboda

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego, Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki, Uniwersytet KEN w Krakowie.

płk Kazimierz Ślusarczyk

płk Kazimierz Ślusarczyk

Były Dyrektor Delegatury ABW W Katowicach.

mec. Jarosław Wyrwa

mec. Jarosław Wyrwa

Prawnik i praktyk w obsłudze podmiotów gospodarczych, ekspert ochrony danych osobowych.

prof. dr hab. Sławomir Zalewski

prof. dr hab. Sławomir Zalewski

Wykładowca akademicki, zajmuje się problematyką służb specjalnych oraz ochroną informacji niejawnych.

ppłk Grzegorz Zbiróg

ppłk Grzegorz Zbiróg

b. Oficer ABW