Gość specjalny Kongresu

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik - wiceminister w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystąpi z wykładem wprowadzającym do obrad Kongresu.

Nauczyciel akademicki, samorządowiec i polityk, profesor Politechniki Śląskiej, od 2012 do 2020 dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej tej uczelni, w latach 2022–2023 przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.