Tematyka i Program

pointer

Służby wywiadu i kontrwywiadu w systemie bezpieczeństwa informacji.

pointer

Dlaczego jesteśmy podsłuchiwani / inwigilowani? Czy jesteśmy mniej czy bardziej bezpieczni?

pointer

Informacje prawnie chronione w biznesie (tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa).

pointer

Piony ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ewoluowanie ich roli i zadań, stan faktyczny.

pointer

Kancelarie tajne i niejawne w tym i zagraniczne – ich rola w obiegu dokumentów niejawnych.

pointer

Debata na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń ochrony informacji i danych osobowych.

pointer

Istota Zarządzania Ryzykiem wg. RODO. Kiedy "Ogólna Ocena Ryzyka" a kiedy "Ocena Skutków" dla ochrony przetwarzanych danych osobowych?

pointer

Sesja tematyczna: Funkcjonowanie RODO w urzędach, instytucjach, firmach i organizacjach – podpowiedzi, uwagi i zalecenia.

pointer

Bezpieczeństwo komunikacji w biznesie. Jak za pomocą szyfrowania chronić informacje i dane o organizacji.

pointer

Funkcjonowanie gospodarki w czasie światowej pandemii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa biznesu.

pointer

Możliwości finansowania nowoczesnych technologii bezpieczeństwa biznesu.

pointer

Techniki i technologie zapewniające ochronę/zdobywanie informacji.

pointer

Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 i oczekiwane 5G w ochronie gospodarki i bezpieczeństwa biznesu.

pointer

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych.

pointer

Wojna w cyberprzestrzeni - jej reperkusje dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego kraju. Budowanie świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego.

pointer

Piętno Lockdown na stan bezpieczeństwa państwa i obywateli.

pointer

Zarządzaniu bezpieczeństwem obiektów. Doświadczenia, podpowiedzi i praktyczne uwagi.

pointer

Światowe i krajowe zagrożenia terrorystyczne. Ekozagrożenia bezpieczeństwa biznesu i terroryzm ekologiczny.

pointer

Sygnalista w przedsiębiorstwie / organizacji – nowość dla zapewnienia bezpieczeństwa.