Tematyka & program

Tematyka

Program Kongresu

wskaźnik

Wtorek, 11 czerwca 2019 r.

Moderator: Tadeusz Koczkowski

Przyjazd uczestników do godz. 13.00

14.00 – 14.15

Tadeusz Koczkowski

Otwarcie Kongresu, powitanie uczestników i zaproszonych gości, przedstawienie programu i przebiegu Kongresu.

14.15 – 14.20

Henryk Wajdziak

Wystąpienie patrona honorowego Kongresu RPO.

Panel I: GŁÓWNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

14.20 – 14.30

ks. gen. dyw. Stanisław Rospondek

„Wszyscy Polacy to jedna rodzina”. Bezpieczeństwo narodowe i obrona Ojczyzny to nasza wspólna sprawa.

14.30 – 14.55

prof. nzw. dr hab. Sławomir Zalewski

20-lecie uchwalenia ustawy o ochronie informacji niejawnych. Klimat dawnych dni…

14.55 -15.20

gen. dyw. prof. Bogusław Pacek

20 lat Polski w NATO to fundament naszego bezpieczeństwa.

15.20 -15.45

prof. nzw. dr hab. Sławomir Zalewski

Służby wywiadu i kontrwywiadu w systemie bezpieczeństwa informacji w nowoczesnym państwie demokratycznym i społeczeństwie obywatelskim.

15.45 – 16.00

Przerwa obiadowa

Panel II

16.00 – 16.20

kmdr por. Marek Anzel

Omówienie projektu nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych.

16.20 – 17.05

płk Kazimierz Ślusarczyk
płk Mirosław Dłużniewski
płk Dariusz Siwek
podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak
Elżbieta Bińczyk

Sesja tematyczna. Piony ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych – powstanie i rozwój struktur organizacyjnych i ich funkcjonowanie w administracji publicznej i firmach.

17.05 – 17.30

dr Krzysztof Gawkowski

Raport: Polski Barometr Cyberbezpieczeństwa Społecznego 2019.

17.30 – 17.55

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech

Metody oraz problemy ochrony danych i cyberbezpieczeństwa na przykładzie wybranych projektów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem projektu ECHO.

17.55 – 18.15

dr Tamara Rud

Współczesna wojna informacyjna i jej ofiary.

18.15 – 18.30

Przerwa kawowa

18.30 – 19.40

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech
prof. nzw. dr hab. inż. Marek Gzik
prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski
prof. nzw. dr hab. Sławomir Zalewski
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Debata profesorska na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń ochrony informacji i danych osobowych. Czy polska nauka i system edukacyjny nadążają za potrzebami rynku i zapewnieniu kształcenia kadr?
Moderator: gen. dyw. prof. Bogusław Pacek

20.00

Uroczysta Gala i bankiet

wskaźnik

Środa, 12 czerwca 2019 r.

Moderator: Elżbieta Bińczyk

7.30 – 09.00

Śniadanie

Panel III: PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE

09.00 – 09.55

dr Jowita Sobczak
Angelika Rybak-Gawkowska
podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak
Elżbieta Bińczyk

Sesja tematyczna: Jak wdrożyliśmy/wdrażamy RODO w urzędach, instytucjach, firmach i organizacjach – podpowiedzi, uwagi i pierwsze doświadczenia.
Moderator: dr Jowita Sobczak

09.55 – 10.20

dr Krzysztof Gawkowski

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych. Jak ma działać system i jak funkcjonuje w praktyce.

10.20 – 10.45

płk Brunon Czabok

Praktyczne rozwiązania organizacyjne i prawne zapobiegania cyberzagrożeniom u operatora telefonii komórkowej – wybrane węzłowe problemy.

10.45 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 11.30

mgr inż. Jan Derkacz

Rozwiązania zapewniające gromadzenie, wyszukiwanie, prezentację i ochronę informacji multimedialnych w zastosowaniach przemysłowych. Pokaz urządzeń.

11.30 – 12.10

mec. ppłk Aleksandra Karnicka
mec. Robert Solga

Informacje prawnie chronione w biznesie (tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa).

12.10 – 12.45

mec. ppłk Aleksandra Karnicka
mec. Robert Solga

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

12.45 – 13.00

Przerwa kawowa

13.00 – 13.40

płk Kazimierz Ślusarczyk

Dlaczego jesteśmy podsłuchiwani/inwigilowani? Czy jesteśmy mniej czy bardziej bezpieczni?

13.40 – 14.05

dr Tamara Rud

Cyberzagrożenia dla funkcjonowania firm, instytucji i bezpieczeństwa obywateli.

14.05 – 14.30

mec. Aleksandra Karnicka

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Innowacyjność i ułatwienia proceduralne ochrony informacji niejawnych. Uwagi do nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych.

14.30 – 15.00

Jarosław Bartniczuk

Pokaz, prezentacja i omówienie tematu bezpieczeństwa rozmów i komunikowania się.

15.00 – 16.00

Obiad

16.00 – 19.00

Czas wolny, indywidualne konsultacje i rozmowy z wykładowcami.

19.00 – 24.00

Kolacja góralska

wskaźnik

Czwartek, 13 czerwca 2019 r.

7.30 – 09.00

Śniadanie

8.00 – 15.00

Wiesław Linowski

Kancelarie tajne i niejawne – praktyczne aspekty ich funkcjonowania
(ćwiczenia praktyczne - odrębna grupa szkoleniowa dla zainteresowanych).

9.00 – 9.30

kmdr por. Marek Anzel

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa informacji, szacowanie i zarządzanie ryzykiem, znaczenie ciągłości działania.

9.30 – 10.00

mjr Andrzej Chłopecki

Obiekty ważne dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Zadania obronne przedsiębiorców. Plany zagrożeń terrorystycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem obiektów.

10.00 – 10.30

kmdr por. Marek Anzel

Praktyczne zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nieuregulowanym w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

10.30 – 11.00

Podsumowanie i zakończenie Kongresu. Wyjazd z hotelu.