Patronaty
XV (poprzedniego) Kongresu

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Patronat

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca
Welconomy - Forum Gospodarcze w Toruniu
Klub Integracji Europejskiej
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
Krajowa Izba Gospodarcza
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"
Fundacja Ekon
Naczelna Organizacja Techniczna
Silesia Recykling
Adika Collection
BetaMed
Mat-Bud
Cyberblock
Polski Holding Ochrony

Patronat medialny

Miesięcznik Europerspektywy
Telewizja Silesia
Ochrona Mienia i Informacji
Portal ochrony
Biznez bez przerwy
Portal Mundurowy
Media Fachowe
Przedsiębiorcy@eu – telewizja i magazyn ludzi biznesu
Przegląd Techniczny - gazeta inżynierska